Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827). Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Krok 1.

Pobierz i wypełnij formularz zwrotu

Krok 2.

Wypełniony formularz (zdjęcie lub skan) wyślij nam na adres e-mail: zwroty@ardant.pl

Pamiętaj!

 • Masz 14 dni na zwrot zakupów bez podania przyczyny
 • Masz 14 dni na wysyłkę produktów, licząc od dnia wysłania do nas formularza odstąpienia od umowy – formularza zwrotu.
 • Każda zwracana lampa jest sprawdzana przez pracownika, który może odrzucić zwrot, jeśli lampa jest uszkodzona lub nosi ślady użytkowania.
 • Po sprawdzeniu stanu zwracanych produktów, pracownik wystawia dokument korygujący transakcję, który zostaje przesłany na adres e-mail podany w zamówieniu. Należy tylko potwierdzić jego otrzymanie: „Otrzymałem/Otrzymałam”
 • Od potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, sklep ma 14 dni na zwrot środków na Twoje konto.

Krok 3.

Dobrze zapakowane produkty wyślij na adres:

 • Ardant Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 85, 24-100 Puławy

Pamiętaj! Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie produktów przez przewoźnika w transporcie, dlatego zadbaj o prawidłowe zapakowanie zwracanego towaru.

Uwaga! Prosimy nie oklejać oryginalnych opakowań produktów taśmą klejącą i nie umieszczać na nich opisów. Etykiety prosimy przyklejać do opakowania zbiorczego na zewnątrz.

Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy (Ardant Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 85, 24-100 Puławy), nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Konsument może również odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane w formie elektronicznej (bez konieczności podpisu) na adres e-mail zwroty@ardant.pl bądź w formie papierowej (z czytelnym podpisem) na adres Sprzedawcy wraz ze zwracanym Produktem. Wzór oświadczenia dostępny jest w Sklepie Sprzedawcy pod adresem https://ardant.pl/odstapienie-od-umowy/

Większej ilości informacji możesz szukać w naszym Regulaminie.

Produkt dodany do koszyka