Jak podłączyć dwie lampy pod jeden włącznik podwójny? | ardant.pl
14.09.2021

Jak podłączyć dwie lampy pod jeden włącznik podwójny?

Podwójny włącznik, czyli inaczej mówiąc włącznik świecznikowy, to urządzenie, które można połączyć z jedną lub dwiema lampami. Służy przede wszystkim do włączania/wyłączania obwodów niezależnie od siebie. Jak podłączyć dwie lampy do jednego podwójnego włącznika?

Rodzaje włączników światła

Podłączanie lampy do włącznika światła to temat, który już parę razy poruszaliśmy – na przykład w nawiązaniu do włącznika schodowego. Te niewielkie urządzenia sterujące światłem lub urządzeniami elektrycznymi można kategoryzować ze względu na kilka czynników. Najbliższa oświetleniu jest kategoryzacja włączników ze względu na funkcje, która dzieli urządzenia na:

  • włącznik jednobiegunowy – najprostszy włącznik z jednym przyciskiem, który kontroluje dane źródło światła lub inne urządzenie elektryczne.
  • włącznik dwubiegunowy – włącznik, który kontroluje dwa różne obwody światła jednocześnie. Wykorzystywany przede wszystkim w budynkach przemysłowych.
  • wyłącznik schodowy – przełącznik, który może obsługiwać dwukierunkowy przepływ prądu gdy jest włączony i dwukierunkowe blokowanie napięcia po wyłączeniu. Wyłączniki schodowe stosowane są w parach i służą do włączania/wyłączania jednego źródła światła.
  • włącznik krzyżowy – urządzenie, które łączy się we wspólnym obwodzie z wyłącznikami schodowymi. Dzięki niemu możliwe jest sterowanie jednym źródłem światła za pomocą większej ilości włączników.
  • wyłącznik podwójny/świecznikowy – wyposażony w dwa lub więcej przycisków, najczęściej stosowany do żyrandoli (np. jeden przycisk zapala dwie z 5 żarówek żyrandola, a drugi pozostałe 3).

Jak działa podwójny włącznik światła?

Włącznik świecznikowy
Włącznik świecznikowy

W typowym, jednobiegunowym wyłączniku światła, należy odpowiednio podłączyć do niego uziemienie, przewód neutralny oraz fazowy. Włącznik światła tego rodzaju posiada jeden zacisk, do którego podłącza się przewód fazowy z lampy. Urządzenie podłączone w ten sposób ma za zadanie otwieranie i zamykanie obwodu elektrycznego, co skutkuje zapalaniem i gaszeniem światła. Włącznik świecznikowy posiada natomiast dwa zaciski, do których podpina się dwa przewody fazowe, które odpowiadają za dwa osobne obwody elektryczne.

Jak widać na grafice po prawej stronie, włącznik świecznikowy posiada dwa przyciski, dlatego też nazywany jest potocznie podwójnym włącznikiem światła. Każdy z przycisków odpowiada za poszczególny obwód i steruje daną lampą (jeśli jest podłączony do dwóch) lub jej częścią (jeśli jest podłączony do jednej lampy lub żyrandola z kilkoma żarówkami).

Włącznik podwójny schemat

Zasadę działania podwójnego włącznika światła najłatwiej zobrazować za pomocą schematu. Ponieważ urządzenie może zostać podłączone zarówno do jednej jak i dwóch lamp, schemat działania zaprezentujemy dla obu przypadków. Do poprawnego działania instalacji niezbędne jest poprowadzenie do lampy przewodu czterożyłowego do lampy: dwa fazowe, neutralny oraz ochronny. Przewód ochronny nie jest konieczny z technicznego punktu widzenia, ale ze względów bezpieczeństwa zalecany, w celu wyrównania potencjału obudowy lampy z potencjałem ziemi.

Podłączenie jednej lampy pod podwójny włącznik

Obwód jest połączony z dwoma zaciskami. Przełączenie jednego przycisku we włączniku powoduje przerwanie jednego z obwodów (rys. 2 i 4) co sprawia, że żarówka z nim połączona przestaje świecić. Żarówka połączona z drugim, zamkniętym zaciskiem, pozostaje zapalona. Przerwanie obydwu obwodów sprawia, że żyrandol nie świeci (rys. 1). Gdy obydwa zaciski są zamknięte, świecą wszystkie źródła światła (rys.3). Z danym zaciskiem możne być połączona więcej niż jedna żarówka (więcej na ten temat: Jak podłączyć żyrandol na 3, 4, 5 żarówek mając 3 lub 4 kable w suficie?).

Jak podłączyć dwie lampy pod włącznik podwójny?

Połączenie podwójnego włącznika z dwiema lampami wygląda podobnie. W puszce znajdzie się więcej przewodów, które należy uporządkować za pomocą złączek lub kostek elektrycznych do przewodów. Przewody neutralne łączy się z neutralnym, a ochronne z ochronnym. Przewody fazowe podpina się do włącznika światła.

Obwody łączą się ze sobą za pomocą dwóch zacisków. Przerwanie jednego z nich (rys. 6 i 8) lub obydwu (rys. 5) powoduje wyłączenie połączonej z nim lampy. Oprawy świecą tylko wtedy, gdy zaciski są zamknięte.

Produkt dodany do koszyka